รู้ซักนิด ก่อนตัดสินใจทำเลสิก

   เลสิก คืออะไร หลายคนอาจสงสัยหรือหลายนที่กำลังจะตัดสินในทำเลสิก น่าจะพอรูความหมายมาบ้าง เลสิก คือ การผ่าตัดชนิดหนึ่งเพื่อแก้ไขภาวะสายตาที่ผิดปกติโดยการใช้เลเซอร์ซึ่งมีความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการรักษา เลเซอร์ชนิดนี้เรียกว่า เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ซึ่งเป็นเลเซอร์แบบเย็นที่มีความยาวคลื่นสั้นในระดับ อัลตราไวโอเลต (193 nm.) ซึ่งการรักษาสายตาผิดปกติด้วยวิธีเลสิคนี้ สามารถรักษาได้ทั้งภาวะสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง และสายตายาวตั้งแต่กำเนิดได้ ขั้นตอนการรักษาด้วยวิธีการทำเลสิกมีอยู่หลัก 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

ขั้นที่ 1 การแยกชั้นกระจกตา ซึ่งปัจจุบันมีด้วยกัน 2 แบบ คือ แบบใช้ใบมีดเรียกว่า Microkeratome และแบบใช้เลเซอร์เรียกว่า Femtosecond

ขั้นที่ 2 การใช้เอ็กไซเมอร์เลเซอร์ (Excimer Laser) ในการปรับแต่งผิวกระจกตาตามค่าสายตาที่ได้ทำการคำนวณไว้แล้ว เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนความโค้งของกระจกตา

ขั้นที่ 3 การนำชั้นของฝากระจกตาที่เปิดแยกไว้ปิดกลับมายังที่เดิม บุคคลที่เหมาะสมในการทำเลสิค

1. ผู้ที่มีปัญหาในการใส่แว่น การทำงานกลางแจ้ง หรือมีปัญหาในการใส่คอนแทคเลนส์

2. ผู้ที่ชอบออกกำลังกาย นักกีฬา

3. บุคคลที่เหมาะสมกับการทำเลสิกนั้นต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไปและต้องไม่เกิน 55 ปี เพราะหากอายุน้อยกว่า 18 ปี สายตายังอาจจะยังไม่คงที่ และถ้าหากมีอายุมากเกินไปคือเกิน 55 ปี อาจจะมีภาวะเสี่ยงจากการเป็นโรคต้อกระจกได้ จึงควรได้รับการตรวจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะทำเลสิก

4. บุคคลที่มีกระจกตาบาง และมีค่าสายตาเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยังไม่สมควรรักษาด้วยวิธีทำเลสิก โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะต้องมีระะดับสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี ก่อนทำเลสิก สำหรับผู้ที่ต้องการรับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิกนั้นจำเป็นจะต้องเข้ารับการตรวจประเมินสายตาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างละเอียดก่อนเพื่อให้แน่ใจว่าสภาสายตาของเรานั้นเหมาะที่จะทำเลสิกแบบไหน

5. หากผู้ป่วย HIV ต้องการเข้ารับการรักษาสายตาด้วยวิธีเลสิก จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถึงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังจากทำเลสิกก่อน ซึ่งปกติแล้วจะต้องมีการตรวจ HIV ก่อนที่จะทำเลสิกทุกครั้ง

6. หญิงที่ตั้งครรภ์ จักษุแพทย์จะไม่แนะนำให้ทำเลสิก เพราะช่วงตั้งครรภ์เป็นช่วงที่ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะทำให้ค่าสายตาไม่คงที่ แต่การทำเลสิกนั้นไม่มีผลข้างเคียงต่อเด็กในครรภ์ ซึ่งการทำเลสิกนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาทางสายตาแบบถาวร แต่คนไข้บางรายที่มีสภาวะทางสายตากลับมาสั้นอีกก็อาจจะเป็นไปได้ว่า ค่าสายตาของคนไข้นั้น สั้นหรือเอียงมากเกินไปนั่นเอง